Стоматолошки услуги

Специјализираниот персонал и модерната технологија целосно ќе се погрижат за Вашите заби


Естетска стоматологија

Нашата поликлиника Ви нуди трајни естетски резултати преку техники на забно белеење, забни импланти, порцелански ламинати, коронки, мостови...

Орална хирургија

Нашата поликлиника располага со стерилна опрема и високохигиенски услови, соодветни за орална и максилофацијална хирургија...

Максилофацијална хирургија

Орална и максилофацијална хирургија се применува од страна на високо професионален тим и модерна стоматолошка опрема...

Имплантологија

Денталните импланти се алтернатива на класичните протези и мостови при заменување на извадените заби. Тие овозвможуваат трајна замена на изгубените заби...

Ортодонција

Ортодонтски третман може да елиминира или редуцира проблеми од три апекти: психолошки проблеми, лоша функција на забите и орални и забни заболувања...

Рентген дијагностика

Нашата поликлиника располага со модерна опрема за рентгенска дијагностика...Долгогодишно искуство

Аполон е приватна здравствена организација со долгогодишно успешно работење и со големо искуство во естетскa стоматологија, орална и максилофацијална хирургија, имплантологија, ортодонција и рентген дијагностика.Професионален тим

Ние ви ги нудиме нашите можности и способности кои се израз на нашата посветеност на врвни резултати. Располагаме со одличен и професионален тим посветен на грижата за Вашите заби.