Shërbimet stomatologjike

Personeli I specializuar dhe teknologjia moderne plotësisht do të kujdesen për dhëmbët tuaj...


Stomatologji estetike

Poliklinika jonë ju ofron rezultate estetike të përhershme nëpërmes teknikave të zbardhjes së dhëmbëve,implantet dentare,fasetat(laminate) e porcellanit,kurora,urra etj. Nëqofëse keni ndonje problem,konsulltohuni me stomatologët tanë,ata do t’ju japin opcionet më të mira për të zbukuruar buzëqeshjen tuaj...

Kirurgji оrale

Poliklinika jonë ka një sterile dhe visokohigienski kushte të përshtatshme për kirurgji orale dhe maksilofaciale...

Kirurgji maxillofaciale

Kirurgjia orale dhe Maksilofaciale zbatohet nga një ekip shumë profesional dhe pajisje moderne dentare...

Implantologji

Implantet dentare janë një alternativë për protezat konvencionale dhe urat ndërsa zëvendësuar dhëmbët e humbur. Ata janë një zëvendësim i përhershëm për dhëmbët e humbura...

Ortodonci

Trajtimi ortodontik mund të eliminojë ose zvogëlojë problemet e tre aspekteve: problemet psikologjike , funksioni i dobët i dhëmbëve dhe sëmundjeve orale dhe dentare...

Diagnostikim radiologjik

Poliklinika jonë ka pajisje moderne për X -ray diagnostifikim...Përvojë shumëvjecare

Apolon-i është organizatë private shëndetësore me pune të suksesshme shumëvjecare dhe me përvoje të madhe në stomatologjinë estetike,kirurgjinë orale,kirurgjinë maxillofaciale,implantologji,ortodonci dhe rtg diagnostifikimin.Ekip profesional

Ne ofrojmë aftësitë tona dhe aftësitë që janë një shprehje e angazhimit tonë për rezultate të mëdha. Ne kemi një ekip të shkëlqyer dhe profesionale të përkushtuar për të marrë kujdesin e dhëmbëve tuaj.